SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ekläre´ra verb ~de ~t e·klär·er·arofta perf. part. festligt upp­lysa scen.SYN.synonymilluminera 1 parken var rikt eklärerad under festivaleneklärera ngtsedan 1769av fra. éclairer med samma betydelse; till lat. cla´rus ’klar; ljus’; jfr klar Subst.:vbid1-141478eklärerande, eklärering