publicerad: 2021  
eklärering ekläreringen
e·klär·er·ing·en
substantiv
ekläre´ring
det att eklärera
eklärering (av något)
äv. om den konkreta belysningen
en färg­glad eklärering
belagt sedan 1809