SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ekologisk [-lå´g-] adjektiv ~t eko·log·isk1som har att göra med ekologi admin.af.biol.geogr.zool.ekologisk botaniksedan 18952som befinner sig i eller med­för ett harmoniskt sam­spel mellan organismerna och deras miljö af.biol.geogr.zool.ekologisk odlingett ekologiskt jord­brukekologisk mjölkbygga ekologiskt, dvs. miljö­vänligt och resurs­snålt (adv.)sedan 1895