publicerad: 2021  
ekosabotage eko­sabotaget, plural eko­sabotage, bestämd plural eko­sabotagen
substantiv
e`kosabotage
1 ibland upp­fattat som ned­sättande i denna betydelse av miljö­organisationer åt­gärder (av miljö­vänner, miljö­organisationer och dylikt) för att förhindra större in­grepp i miljön
belagt sedan 1993
2 ibland upp­fattat som ned­sättande i denna betydelse av närings­liv och dylikt större in­grepp i miljön som upp­fattas som oacceptabelt av miljö­vänner, miljö­organisationer och dylikt
belagt sedan 1994