SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`kosabotage substantiv ~t [-a´∫et], plur. ~, best. plur. ~n [-a´∫en] eko|­sabot·ag·et1åt­gärder (av miljö­vänner, miljö­organisationer o.d.) för att förhindra större in­grepp i miljön ibl. upp­fattat som ned­sätt. i denna betydelse av miljö­organisationersamh.sedan 19932större in­grepp i miljön som upp­fattas som o­acceptabelt av miljö­vänner, miljö­organisationer o.d. ibl. upp­fattat som ned­sätt. i denna betydelse av närings­liv o.d.samh.sedan 1994