SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
elabore´ra verb ~de ~t e·labor·er·arut­arbeta omsorgs­fullt särsk. med avs. på (mer el. mindre konstnärlig) skrift af.språkvet.en elaborerad stilelaborera ngtsedan 1653av lat. elabora´re ’ut­arbeta; bearbeta’; jfr laborera Subst.:vbid1-141693elaborerande, vbid2-141693elaborering