SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
elas´tisk adjektiv ~t elast·isksom har hög elasticitet af.fys.tekn.SYN.synonymtänjbarsynonymtöjbarsynonymfjädrande JFRcohyponymspänstigcohyponymböjlig ett elastiskt materialelastiska hår­bandhon lindade en elastisk binda runt den stukade fotenäv. om rörelse som tyder på dettagå med elastiska stegäv. bildligt, särsk. om förmåga till an­passning (i god el. dålig mening)elastisk efter­fråganelastiska lag­paragraferen elastisk moralsedan 1732av nylat. elas´ticus, till grek. elastos´ ’tänjbar’