SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
el`da verb ~de ~t eld·ar1göra upp eller under­hålla eld hush.seseeld 1 elda med olja i pannanelda i den öppna spisenäv. med ton­vikt på upp­värmningengöra upp eld i ngt för att värma elda stugan varmäv. med ton­vikt på stor intensitetde eldade (på) så att spis­muren blev glöd­hetelda (med ngt) (i ngt), elda (ngt ADJ)elda för kråkornasekråka 1 sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagenfornsv. elda 2göra (ngn) entusiastisk in­för att ut­föra (viss) handling särsk. i sam­band med strid el. tävling komm.psykol.JFRcohyponymeggacohyponymsporra 1cohyponymhetsa 1 hon eldade sina kamrater till stor­dådmarsch­musikens eldande fanfarerelda ngn (till ngt)sedan ca 1740Subst.:vbid1-141737eldande, eldning