SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
elokven´s substantiv ~en elokv·ens·enväl­talighet ngt högt.allmän kulturromersk elokvenshan höll middags­talet med sed­vanlig elokvenssedan 1716av lat. eloquen´tia med samma betydelse, till e´loqui ’ut­tala’