SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1emo´t preposition e·mot1vanligen i vissa ut­tryck med rörelsens mål vid ngn plats som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponym1mot 1cohyponym1bortemot hon kom fram emot ossde hade vinden rakt emot sighan tog emot paketetäv. bildligtJFRcohyponymuppemotcohyponyminemot före­taget om­sätter bort emot 100 miljonerspannen rymmer upp emot tio litersedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. i mot, till 1i och 1mot 2vanligen i vissa ut­tryck i strid med verkningar från ngn (ofta o­önskad) före­teelse ngt formelltNollJFRcohyponym1mot 2cohyponymgentemot 1cohyponym1kontra tvärtemotskälen för och emot EMUmajoriteten verkar vara emot för­slagethon gjorde tvärt emot vad man väntat sigsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3vanligen i vissa ut­tryck i jäm­förelse med NollJFRcohyponym1mot 3 hans in­sats väger lätt emot hennesden senaste boken går inte upp emot de tidigaresedan 15284vanligen i vissa ut­tryck med ersättning i ofta vid byte e.d. NollJFRcohyponym1mot 4 bli fri emot borgensedan 1550Beträffande ut­tryck som inte mig emot, se stilruta för emellan.
2emo´t adverb e·mot1i rollen av rörelsens mål NollJFRcohyponym2mot 1 han kastade och hon tog emotsedan 1526se 1emot 2i strid med verkningarna från ngt som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponym2mot 2 kämpa emot så länge det gårbeslutet gick honom emotäv. i fråga om motsats­förhållande e.d.däremottvärtemotrösta emotsäga emotjag tvekar inte, tvärt emotdet finns skäl både för och emotibl. i position efter huvud­ordetallt gick honom emot den dagenha ngt emot ngn/ngttycka illa om ngn/ngtav visst skälhan har inget emot fisk; hon kunde inte riktigt säga vad det var, men hon hade något emot honom inte ngn emotngn mot­sätter sig inte detska vi åka till återvinnings­centralen nästa vecka i stället? – Javisst, inte mig emot. sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3vanligen i vissa ut­tryck i mot­satt läge Nollsesemotsatt 2 i huset mitt emotsnett emot på an­dra sidan gatansedan 1785