SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nögd adjektiv enögt en|­ög·dasom har bara ett öga om person admin.med.efter sprängningsolyckan blev han enögdäv. bildligtsom upp­märksammar bara en del av ngt enögd nationalismhans enögda patriotismsedan förra hälften av 1400-talet; 1752 i bildlig bemärkelseÖstnordiska och latinska medeltidsordspråkfornsv. enöghdher