SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nahanda adjektiv, ingen böjning ena|­handahelt i­genom lika­dan i fråga om alla sina delar, vid o­lika till­fällen el. i förhållande till ngt annat; om sak el. före­teelse admin.psykol.JFRcohyponymlikartadcohyponymoförändradcohyponym1stereotypcohyponymenhetlig det enahanda arbetet vid löpande bandetvägen skar i­genom ett enahanda landskapofta med negativ bi­betydelsetröttande eller tråkigt lika dagarna var grå och enahandai början var det behagligt att vara ledig men i längden blev det enahandasedan ca 1420Bonaventuras Betraktelserfornsv. enna handa; till 1en och hand; jfr allehanda