SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
en`da adjektiv, maskulinum ende, superlativ ~ste, komparativ saknas bara en särsk. anv. som förstärknings­ord (ofta till­sammans med ”en”) för att ut­trycka mots. till antingen flera el. ingen admin.JFRcohyponymensam en enda chef för båda tv-kanalernahon vann inte en enda kronainte en endaste enhennes enda kärlekhon är enda barnetenda chansen var att hoppa i vattnetäv. försvagat, särsk. i mer el. mindre känslo­laddade ut­tryckallt var en enda rörabesöket blev en enda lång väntanfilmen var en enda stor besvikelserummet blev ett enda hav av rosoräv. substantiverat, ofta om kärleks­partnerhan är den ende för hennehon den endavara det enda rakaserak 3 sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagenfornsv. ende; till 1en och ändelsen -de som i åttonde m.fl. ordnings­tal