SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
endoge´n adjektiv ~t endo·gensom upp­kommer i det inre av t.ex. jorden el. kroppen i vissa vetenskapliga samman­hangbiol.vetenskapl.MOTSATSantonymexogen endogena krafter, t.ex. vulkanism, om­formar jord­ytanneurosen verkade ha endogena orsakersedan 1887till grek. endogene´s ’född hemma’