SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
entle´diga verb ~de ~t ent·led·ig·arav­skeda ngt formelltarb.hon entledigades på grund av förskingringäv.bevilja av­sked eller befrielse hon entledigades på egen begäran från sitt upp­dragentlediga ngn (från ngt)sedan 1649av ty. entledigen med samma betydelse, till ledig ’fri’; jfr ledig Subst.:vbid1-143733entledigande