SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
eolisk [´l-] adjektiv ~t eol·isksom har att göra med vinden i vetenskapliga samman­hang el. högt.af.geogr.vetenskapl.eoliska av­lagringarsedan 1894av ty. äolisch med samma betydelse; till lat. Æ´olus, namn på vindarnas gud