SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
erbjudande [e`r-el.ä`r-] substantiv ~t ~n er·bjud·and·etdet att erbjuda ngt ekon.komm.JFRcohyponymanbud 1cohyponym1förslagcohyponymanbud 2 introduktionserbjudandespecialerbjudandeett för­månligt erbjudandeett lockande erbjudandeacceptera ett erbjudandeav­slå ett erbjudandeett erbjudande om hjälphon fick erbjudande om en styrelse­platsett erbjudande (om ngt/att+V/SATS), ett erbjudande (att+V/SATS)sedan 1850