SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
erfaren [e`r-el.ä`r-] adjektiv erfaret erfarna er·far·ensom har lång­varigt ut­övande av ngn verksamhet bak­om sig vanligen på ngt spec. om­råde admin.psykol.JFRcohyponym1vancohyponym1vis en erfaren möbel­snickareen erfaren lärareäv.som upp­levt mycket en mogen, erfaren kvinnaerfaren (i ngt)sedan 1729av ty. erfahren med samma betydelse; till erfara