SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
essä äv. essayessay [esä´] substantiv ~n ~er essä·er, essay·erkonstnärligt och personligt ut­formad upp­sats eller artikel ofta över ngt filosofiskt, historiskt el. estetiskt ämne litt.vet.JFRcohyponymbetraktelse 1 essäsamlingMontaignes essäerFrans G. Bengtsons berömda essäeren essä (om ngn/ngt/att+V/SATS)sedan 1886av fra. essai med samma betydelse; av lat. exag´ium ’prov; försök’