SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
essäistisk äv. essayistiskessayistisk [esäis´t-] adjektiv ~t essä·ist·isk, essay·ist·isk1som har att göra med essäistik litt.vet.essäistiska försöksedan 19222som präglar eller liknar en essä admin.af.litt.vet.en essäistisk fram­ställning av problematikenibl. med an­tydan om bristande exakthet el. vetenskaplighetav­handlingen an­sågs allt­för essäistisksedan 1919