SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
evangelium [-je´-äv.-je`-] substantiv evangeliet evangelier ev·angeli·et1det kristna frälsnings­budskapet relig.förkunna evangelietpredika evangelietspec. (in­om lutherdomen) om Guds ord som förlåtelse och tröst, i mots. till laglagen och evangelietäv. bildligt om annat auktoritativt (och ofta positivt) budskapfrihetens evangeliumhans konstnärliga evangeliumpappas ord var lag och evangeliumsedan 1527av grek. euangel´ion ’gott budskap’, till eu´ ’god’ och ang´elos ’bud­bärare’; jfr ängel 2en­dera av de fyra bibliska berättelserna om Jesu liv relig.johannesevangelietevangelium enligt Markussynoptiska evangeliernasynoptikernasedan 15263bibel­text som läses strax före predikan vid kyrkans huvud­gudstjänst relig.”Vi lyssnar nu till dagens evangelium”, sade prästensedan 1526