SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
exegeti´k [-g-] substantiv ~en ex·eg·et·ik·enut­läggning och förklaring av svår text särsk. bibel­text komm.relig.han är professor i Nya testamentets exegetiksedan 1799av grek. exegetikos´ ’exegetisk’; ändelsen -ik brukas ofta för att bilda beteckningar på vetenskaper