SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
expeditionsregering [-∫o`ns-] substantiv ~en ~ar ex·ped·it·ions|­reg·er·ing·entill­fällig regering som sköter löpande ärenden men som normalt saknar stöd i parlamentet admin.pol.JFRcohyponymämbetsmannaregering sedan åtm. 1950