publicerad: 2021  
färg färgen färger
färg·en
substantiv
[fär´j]
1 grund­läggande typ av synförnimmelse vars kvalitet bestäms av det (på nät­hinnan) in­fallande ljusets våg­längd el. vanligen kombination av våg­längder
färgkrita; färgprakt; färgskala; hårfärg
diskreta färger; klara färger; ljusa färger; bjärta färger; lysande färger; gräsets friska gröna färg; grönt är en kombination av två färger
spec. i mode­samman­hang
säsongens hetaste färger och trender
äv. in­skränkt om kulört ljus, med ute­slutande av grå­skalan
han filmar hellre i svart­vitt än i färg
ibland spec. om hudens naturliga färg
hennes an­sikte förlorade färgen
äv. bildligt
ve­modets blåa färg; försvara de blå­gula färgerna; han skildrade förhållandena i mörka färger
hålla färgen inte av­slöja sigde hade svårt att hålla färgen och började skratta
kalla färger blått och gröntoch liknande färger: rummet var in­rett i kalla färger med ljusgrått som bas
varma färger rött och gultoch liknande färger: hon köpte bara kläder som gick i varma färger
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska färgha med samma betydelse; av lågtyska verwe med samma betydelse
2 material att måla med som inne­håller pigment i viss kulör
ljus­beständiga färger; han bredde på för tjockt med färg
spec. om målnings­material med pigment i mots. till pigment­fria
belagt sedan början av 1500-talet Sagan om Didrik af Bern
3 sällan plur. (positiv) atmosfär
lokalfärg; tidsfärg
heja­klackarna satte färg på tävlingen; anekdoterna gav färg åt texten
belagt sedan 1527
4 (politisk) åsikts­riktning enl. en konventionell skala
vilken politisk färg har tidningen?
belagt sedan 1815
5 vanligen i sammansättn. musikalisk kvalitet
belagt sedan 1873
6 en­dera av de fyra serier om tretton kort (från tvåan till esset) som en kort­lek består av dvs. någon av spader, hjärter, ruter och klöver
spela ut i partnerns bästa färg
bekänna färg 1lägga kort i den spelade färgeni whist måste du hela tiden bekänna färg ○ äv. bildligtoffentlig­göra sin stånd­punktefter­som det blev en öppen om­röstning tvingades han bekänna färg i frågan 2(tvingas) visa vad man kanlaget har haft det lätt hit­tills men i finalen måste de bekänna färg
belagt sedan 1722