publicerad: 2021  
fäst neutrum fäst, bestämd form och plural fästa
adjektiv
som hyser (djupare) till­givenhet för en viss person el. sak
fäst vid någon
han är mycket fäst vid barn­barnen
belagt sedan 1824; till fästa