SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fåfäng´lighet substantiv ~en ~er få|­fäng·lig·het·en1av­saknad av menings­fullt syfte särsk. i religiösa samman­hang högt.relig.JFRcohyponymtomhet det världsliga livets fåfänglighetsedan 1480Skrifter till Läsning för Klosterfolkfornsv. fafänglikhet 2före­teelse som tyder på få­fänga vanligen om före­mål Nollfjädrar, flor och all­sköns fåfänglighetsedan 1469Heliga Mechtilds uppenbarelserFåfängligheters fåfänglighet!Bibeln (1917 års övers.), Predikaren 1:2 (om livet)