publicerad: 2021  
fången fånget fångna
fång·en
adjektiv
fång`en
som berövats friheten och hålls i förvar
fången (i något)
de miss­tänkta terroristerna hölls fångna i ett ökänt läger; gisslan hölls fången i en lägenhet
äv. bildligt, sär­skilt i fråga om en­sidighet vad gäller tankar, åsikter eller dylikt
han är fången i sin egen retorik; de är fångna i gamla för­domar
lätt fånget lätt förgånget det man lätt kommer över förlorar man (ofta) lika lättlätt fånget lätt förgånget är en smärtsam sanning som många politiska partier fått känna av i striden om väljarna
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska fangin