SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`das verb föddes fötts, pres. föds äv. födes föd·askomma fram ur moder­livet om (färdig­utvecklat) foster med.först efter tio timmars väntan på sjuk­huset föddes barnetofta med mindre ton­vikt på själva födelse­ögonblickettrakten där hon föddes och växte uppäv. bildligtbörja existera den moderna fot­bollen föddes i Eng­land på 1800-taletspec. i ett ut­tryck för förnyelse (ofta om person)födas på nyttfödassedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. födhas Subst.:födelse, födsel