SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`doämne substantiv ~t ~n födo|­ämn·etngt som tjänar som föda kokk.JFRcohyponymnäringsämnecohyponymlivsmedel vitamin­rika födoämnentill­gången på födoämnen och vatten var knappsedan 1764