SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
föräl´der substantiv ~n föräldrar för·äldr·arofta plur. person som är far eller mor till en viss person; i plur. ofta om både far och mor till en viss person släkt.yrk.föräldraföreningföräldraledighetföräldralösensam­stående föräldrarbiologiska föräldrarom båda föräldrarna är blå­ögda får barnet ock­så blå ögonen bok som är rolig både för föräldrar och barnngn gång äv. ut­vidgat till djur­världenngns förälder, förälder till ngnsedan ca 1385Klosterläsningfornsv. foräldrar, plur., ’föräldrar; för­fäder’, eg. ’de äldre’; jfr äldre