publicerad: 2021  
förankra förankrade förankrat
verb
förank´ra
1 fästa (far­tyg) med ankare vid havsbotten
någon förankrar något (någonstans) någon förankrar något (hos någon)
skeppet låg förankrat ute på redden
äv. bildligt an­knyta på ett betryggande sätt
regeringen har förankrat beslutet i riksdags­gruppen; partiet är fast förankrat i medel­klassen; en erfarenhet som är fast förankrad i hans uppväxttid
belagt sedan 1850; 1935 i bildlig bemärkelse
2 binda samman byggnads­delar eller dylikt; med hjälp av ankarjärn och dylikt
någon förankrar något
äv. fästa (maskin eller byggnads­del) i grunden
belagt sedan 1547
förankraförankrande, förankring