publicerad: 2021  
förbarmande förbarmandet
för·barm·and·et
substantiv
förbar´mande
ofta i negerade ut­tryck med­lidande som yttrar sig i hjälp el. ute­blivet straff
(ha) förbarmande (med någon) (visa) förbarmande (mot någon)
mot sina besegrade fiender visade han inget förbarmande
belagt sedan 1745