SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rbereda verb förberedde förberett, pres. förbereder för|­be·red·erskapa gynnsamt läge för (viss verksamhet) genom att vid­ta åt­gärder i för­väg av konkret el. abstrakt slag Nollförbereda lektionenförbereda konferensenförbereda av­färdenofta med person­objekti för­väg göra beredd hon förberedde honom på vad som skulle kunna händanär fienden an­föll var landet inte förberettspec. refl.hon måste förbereda sig för tentamenförbereda ngt, förbereda ngn (för/på ngt/att+V/SATS)sedan 1526efter ty. vorbereiten med samma betydelse; se bereda Subst.:förberedande, vbid2-160667förberedning; förberedelse