SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förbin´da verb förband förbundit förbunden förbundna, pres. förbinder för·bind·er1åstad­komma sam­band med hjälp av samman­hållande mellan­led mellan två el. flera före­mål, platser el. abstrakta före­teelser; särsk. betr. möjligheter till kommunikation e.d. NollJFRcohyponymanknyta 2cohyponymförena 2cohyponymsammanfogacohyponymförknippa en kanal förbinder sjön med havetför­orterna ska förbindas med en ny broatt ändra bestämmelserna var förbundet med stora svårigheterspec.in­gå förbund med de förbundna makternaspec. äv.associera man brukar ofta förbinda nationalism med konservatismförbinda ngt med ngt, förbinda ngrasedan 1506brev från Svante Nilsson Sture (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)fornsv. forbinda; efter lågty. vorbinden med samma betydelse; jfr band, 1binda 2förse (skada eller skadad kropps­del) med förband med.SYN.synonymlägga om 2 förbinda ett sårförbinda ett fingerförbinda ngn/ngtsedan 1513–27biskop Hans Brasks levnadsteckning (Arnell)Subst.:vbid1-160717förbindande, vbid2-160717förbindning; förbindelse (till 1)