SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förbis´tring substantiv ~en för·bistr·ing·ensvårighet att med­dela sig (in­om viss grupp) på grund av att del­tagarna talar o­lika språk språkvet.språkförbistringbabylonisk förbistring allvarlig språklig förvirringurspr. bibl.babylonisk förbistring råder i teater­pjäsen efter­som skåde­spelarna spelar på så­väl svenska och engelska som italienska sedan 1635till äldre förbistra ’förvirra’; av lågty. vorbisteren ’komma vilse, föra vilse’