publicerad: 2021  
förbjuda förbjöd förbjudit förbjuden förbjudna, presens förbjuder
verb
förbju´da
bestämma att något inte får göras eller före­komma
MOTSATS tillåta
någon förbjuder något/sats
någon förbjuder något
någon förbjuder sats
någon förbjuder någon (att+verb)
läkaren förbjöd henne att röka; nazisterna förbjöd alla andra partier; föräldrarna förbjöd honom att gå på festen
spec. i ett retoriskt ut­tryck
om det värsta skulle in­träffa, vilket Gud förbjude, ...
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska forbiuþa; trol. av fornengelska forbeodan (engelska forbid 'förbjuda') eller fornsaxiska forbeodan med samma betydelse
förbjudaförbjudande, förbud