publicerad: 2021  
förbjuden förbjudet förbjudna
för·bjud·en
adjektiv
förbju´den
som inte får göras eller före­komma enl. på­bud upp­ifrån
MOTSATS tillåten JFR olovlig
barnförbjuden
förbjuden (för någon)
en förbjuden drog; regimens register över förbjudna böcker
ofta i ut­tryck på offentliga an­slag
rökning förbjuden; förbjudet att beträda spårområdet; till­träde förbjudet för obehöriga
förbjuden frukt se frukt
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska forbudhin
Det mest förbjudna. Titel på själv­biografisk roman av Kerstin Thorvall (1976); romanen behandlar författarens laddade förhållande till modern och orsakade en intensiv debatt