SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förbru´kning substantiv ~en ~ar för·bruk·ning·enan­vändning (av ngt) så att det tar slut el. om­vandlas till ngt o­användbart; särsk. i fråga om driv­medel el. gifter af.tid.JFRcohyponymkonsumtioncohyponymåtgång förbrukningsvarabränsleförbrukningenergiförbrukningtobaksförbrukningökad förbrukningminskad förbrukningberäknad förbrukninggenom­snittlig förbrukningförbrukningen av alkoholförbrukning (av ngt)sedan 1758