SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`refinnas verb förefanns förefunnits före|­finn·asfinnas formelltNollJFRcohyponymexistera om intresse förefinnes skickar vi gärna ett varu­provförefinnassedan 1781till lågty. vorvinden ’finna; förefinna’ Subst.:vbid1-161319förefinnande