publicerad: 2021  
förening föreningen föreningar
för·en·ing·en
substantiv
före´ning
1 organiserad grupp med viss väl­bestämd verksamhet vanligen på lokal nivå
en förening (för något/några)
en förening (för något)
en förening (för några)
en opolitisk förening; en ideell förening; en ekonomisk förening; gå med i en förening; vara ord­förande i en förening; föreningen bildades av några idrottsintresserade ungdomar
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska forening
2 ämne som är upp­byggt av två eller flera grund­ämnen och vanligen har helt andra egenskaper än grund­ämnena
kolförening
en förening (av några)
alkohol är en förening av kol, väte och syre; luft är en gas­blandning medan vatten är en förening
kemisk förening ämne som är upp­byggt av flera grund­ämnen men har andra egenskaper än dessavatten är en kemisk förening mellan väte och syre
belagt sedan 1750
3 sam­verkande sam­tidig före­komst av två el. flera (olika) före­teelser i ett samman­hang
(i) förening (med något)
tur i förening med skicklighet; högt och lågt blandades i skön förening
belagt sedan 1469 Heliga Mechtilds uppenbarelser