publicerad: 2021  
företagshälsovård företags­hälsovården
före·tags|­hälso·vård·en
substantiv
`retagshälsovård
medicinsk verksamhet som är knuten till arbets­plats och som om­fattar hälsokontroll, viss sjuk­vård m.m.
belagt sedan 1966