SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förfall´en adjektiv förfallet förfallna för·fall·en1som (småningom) blivit allt sämre i brist på under­håll; särsk. om byggnad e.d. NollJFRcohyponymfallfärdig en förfallen herr­gården förfallen träd­gårdofta äv. om personhan var ned­gången och förfallen efter lång­varigt alkohol­missbruksedan 1519Stockholms stads tänkeböckerfornsv. forfallin 2som passerat den sista dagen för betalning eller in­lösen om skuld, lån, växel o.d. i fack­språkekon.räkningen är förfallen till betalningsedan 1733