SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förfa´sas verb förfasades förfasats för·fas·asförfasa sig komm.förfasas (över ngt/SATS)sedan 1916Subst.:vbid1-161697förfasande; vbid2-161697förfaselse