publicerad: 2021  
förgylla förgyllde förgyllt, presens förgyller
verb
förgyll´a
vanligen perfekt particip förse med tunt skikt av guld
något är förgyllt
förgyllda spegelramar; ett glas med förgylld kant
äv. bildligt försköna, göra mer behaglig
barn­barnens besök förgyller hennes var­dag; huvudrolls­innehavaren kom till Stock­holm för att förgylla filmens svenska premiär
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska forgylla; efter lågtyska vorgulden med samma betydelse; jfr ur­sprung till guld
förgyllaförgyllande, förgyllning