SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förmynderi´ substantiv ~et för·mynd·eri·etmakt­fullkomligt beteende psykol.att hindra vuxna människor från att se vad de vill på bio är rena förmynderietsedan 1668