SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förnö´denhet substantiv ~en ~er för·nöd·en·het·ennästan en­bart plur. vara som är (nästan) nöd­vändig för livs­uppehället särsk. om mat och kläder kokk.förnödenhetsartikelskaffa armén föda och an­dra förnödenhetersedan 1710bildn. till äldre förnöden ’nöd­vändig, av nöden’, till lågty. van noden med samma betydelse; jfr nöd