publicerad: 2021  
försörjningsbalans försörjnings­balansen försörjnings­balanser
för·sörj·nings|­bal·ans·en
substantiv
försör`jningsbalans
(samman­ställning i national­räkenskaperna som visar) till­gången på varor och tjänster under ett år (eller ett kvartal) samt efter­frågan på dessa varor och tjänster
belagt sedan 1954