SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
först adverb 1före alla an­dra i tid, rum el. rang­ordning tid.MOTSATSantonymsist 1 JFRcohyponym1sedan förstföddförstkommandehan kom först i målhon står först i köni klungan låg NN förstdet är 50 del­tagare i skid­tävlingen och NN är först utförst till kvarn (får först mala)sekvarn sedan 1000-taletrunristad berghäll, Orkesta, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform fyrst, fornsv. fyrst, eg. superlativ till 2för; jfr förr, furste 2innan ngt annat sker tid.JFRcohyponym1innan 2cohyponymdessförinnan allra först vill jag tacka alla som ställt uppförst en kort resuméjag kommer strax, men först ska jag skriva färdigt brevetförst var vi på teater, sedan ...äv.i början av visst förlopp först trodde vi det var NN, men sedan såg vi att det var ONförst och främstsom det allra viktigastetid­skriften kommer först och främst att inne­hålla artiklar om konst och musik; först och främst vill jag hälsa alla hjärtligt väl­komna först som sistförst och utan att tvekadet ska först som sist sägas att resan blev mycket lyckad sedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)3inte förr­än vid den (sena) tid­punkt som fram­går av samman­hanget tid.först vid 85 års ålder drog han sig till­bakasedan 1541