publicerad: 2021  
förstling förstlingen förstlingar
först·ling·en
substantiv
förs`tling
vanligen i sammansättn. före­teelse som kommer först i ordningen
förstlingsarbete; förstlingsverk
belagt sedan 1541; bildn. till först efter mönster av tyska Erstling med samma betydelse