SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förstockad [-ståk´-] adjektiv förstockat för·stock·adhelt o­möjlig att på­verka till det bättre admin.psykol.JFRcohyponymförbenad 2 en förstockad syndareen förstockad byråkratiförstockade hjärtansedan 1526jfr fornsv. forstokkadher ’hårdnad, styv’