publicerad: 2021  
beredning beredningen beredningar
be·red·ning·en
substantiv
bere´dning
1 det att göra (något) an­vändbart särsk. in­för ytterligare bearbetning
hudberedning
beredning (av något)
belagt sedan 1850
2 framtagning av besluts­underlag i fråga, ärende etc.
beredningsorgan
beredning (av något)
beredning av ett lagförslag
belagt sedan 1773
3 sär­skilt i sammansättn. sär­skild kommitté som bereder viss typ av ärenden
försvarsberedningen; statsrådsberedningen
belagt sedan 1801